Maliye, 29 yıllık götürü gider uygulamasını Danıştay kararına rağmen sessiz sedasız kaldırdı! Peki şimdi ne olacak?

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, götürü gider uygulamasının kaldırılmasının ihracat ya da yurtdışında inşaat, taşımacılık gibi faaliyetleri olan vergi mükellefleri için zorluk yaratacağını belirtti.

Tolu, Danıştay’ın daha önce iptal kararını yürürlükten kaldırdığını hatırlattı, Maliye Bakanlığı’nın bu karara uymak yerine başka bir yasayla uygulamayı yürürlükten kaldırmasının ihracatı etkileyeceğini yazdı.

Abdullah Tolu, “29 yıllık vergi avantajına sessiz veda” başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi:

“Götürü gider uygulaması tam olarak ne?

Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessese.

İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere belgeli giderlerine ilaveten götürü olarak hesapladıkları giderleri de ticari kazançlarından ayrıca indirebiliyorlardı (GVK Mad. 40/1, 194 Seri No.lu GVK Genel Tebliği).

Maliye maalesef Danıştay kararlarına uymak yerine, götürü gider düzenlemesinin yürürlükten kaldırılmasını tercih etti.

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7491 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Yapılan değişiklik 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırılma gerekçesi ise şu şekilde:
‘Uygulamada, söz konusu düzenleme uyarınca gerçekte fiilen yapılan bir gider olmamasına rağmen, götürü olarak hesaplanan bu giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapıldığı görülmekte, bu uygulama vergi matrahını aşındırmakta ve ihtilaflara neden olmaktadır. Ayrıca OECD nezdinde de bu şekilde belgeye dayanmayan götürü gider uygulamaları eleştiri konusu yapılmaktadır. Gelinen noktada harcamaların belgelendirilmesinde sorun olmadığı da dikkate alınarak, götürü gider uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır.’

29 yıllık düzenleme sessiz sedasız yürürlükten kalktı!

Evet, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere sağlanan yüzde 5 götürü gider yazma avantajı sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı. İşin enteresan ve şaşırtıcı tarafı ise, söz konusu vergi avantajından yararlanan sektörlerden hiç ses çıkmadı!

PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler 2024 ve sonrasında artık binde 5 götürü gider uygulamasından yararlanamayacaklar.

Yani, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler binde 5 götürü gider uygulamasından son kez 2023 yılı/hesap dönemi gelir ve kazançları için faydalanabilecekler.

Bakalım 2024’de vergi avantajı sağlayan hangi istisna, muafiyet ve indirimlere veda edeceğiz?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir