Eğitim artınca kadınlar işgücünde daha çok var

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kadın istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022’de kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi, erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi oldu. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, 2008’de en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 72.6, erkeklerin oranı yüzde 89.8 iken bu oran 2021’de ise kadınlarda yüzde 87.3, erkeklerde yüzde 97.1 oldu. 2008’de yükseköğretim mezunu olan 25 ve yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 7.6, erkeklerin oranı yüzde 12.1 iken bu oran 2021’de kadınlarda yüzde 20.9, erkeklerde ise yüzde 25.1 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2021’de kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32.8, erkeklerde ise yüzde 70.3 oldu. Eğitim durumuna göre incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 12.8, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 25.3, lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32.5, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 38.5 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 67.6 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir